måndag, 13 december 2010 19:02

Linbana till Grebbestad?

Skrivet av

linbana-ill

Föräldragruppen i Grebbestad hoppas på ekonomiska bidrag till en ny lekplatsmodul till lekplatsen på Rörvik. Stora som små bidrag, från såväl företag som privatpersoner, välkomnas.
Bankgiro: 5201-6854
Obs. Märk inbetalningen med "Föräldragruppen" och skriv från vem inbetalningen är.
För mer information, kontakta: Inger Jacobsson 0703-091133
eller InfoCenter 0525-100 80

Läs även på Bohuslänningen »

Föräldragruppen
(inom Grebbestad Samhällsförening)

Samhällsföreningen är en ideell förening för boende i och omkring Grebbestad.

Föräldragruppen i Samhällsföreningen arbetar för att bevara trevliga traditioner för barnen i Grebbestad t ex Påskparad, Midsommarfirande, Barnens Karneval, Träffa Tomten. De överskottspengar vi har fått ihop under året ämnar gå till en lekplatsmodul. Vi har som mål att genom ett samarbete med kommunen sätta upp en linbana på Rörviks lekplats (den enda som kommunen ansvarar för i Grebbestad). Vi behöver dock mer sponsorpengar så vi kan genomföra våra planer. De som vill och kan hjälpa till har nedanstående alternativ att välja mellan:

Vi kommer självklart att uppmärksamma er generositet genom ett plakat vid linbanan och ett offentligt tack i vårt annonsblad Björklövet.

Eventuellt överskott går oavkortat till fortsatt arbete för barnverksamheten i vårt samhälle.

Kontakt: Inger Jacobsson (ordf.) Tel. 0703-091133    Info Center: Tel. 0525-10080

•            5000 kr- guld
•            3000 kr-silver
•            1000 kr-brons
•            valfritt belopp      märk inbetalningen med “Föräldrargruppen”

Betalningsmottagare: Grebbestad Samhällsförening “Föräldragruppen”
Bankgiro: 5201-6854

Senast ändrad söndag, 16 januari 2011 15:40
Robert Dahlberg

Gjorde den första hemsidan för Grebbestad 1997 och har sedan dess drivit olika former av GrebbestadGuiden. Fotograf och websidesnickare i Grebbestad.

Logga in för att kunna kommentera