fredag, 02 juli 2010 09:50

Sommarprogram Lunden.

Skrivet av

Sommarens program i Charlottenlund är en medveten satsning på att drivkrafter med någon lokal anknytning vill försöka utveckla något de själva vill.IMG_0458

Konkurrensen blir allt tuffare inom i stort sett alla områden. Att försöka hantera den och möta den ställer större och större krav på olika sätt. Sätten att lösa dem varierar ju.

För att klara en långsiktig utveckling har de allra, allra flesta jag är i kontakt med inställningen att en lokal grund är ovärderlig. Den lokala basen ger oftast tidsutrymme att få prova sig fram, att göra små misstag, få hjälp att kanske korrigera eller byta något. Det blir oftast lite billigare också. Någon känner någon som ställer upp både en och tre gånger, ”för det är ju så roligt när det går bra”. Den inställningen är mycket vanlig, som jag bedömer det. Det brukar oftast gå lättare om frågan om sam-arbete eller lite hjälp rör ett område som intresset delas kring..

 

Vi hoppas kunna bidra till att våra nya arrangörer -  Peter Pans uppsättning av Scenprofilen på Strömstad Gymnasium  -  ”Vanliga” danskvällar + Badortens dagfesten + salsakurs med Huascar Saavedra  -  Bakluckeloppis av ”tre tanter” från Grebbestad  -  tillsammans med vår ärrade allsångsansvarige Bert Karlsson, får bästa möjliga förutsättningar och förstås också bästa möjliga mottagande och utfall på sina stora insatser.

IMG_0456

Vi genomför alla större sommararrangemang i sam-arbete med Grebbestads IF och Tanums IF, som står för en del av försäljningen. Detta är viktigt för alla parter, vi lär känna varandras verksamheter och villkor mera också, i kombination med att det ger inkomster.

 

Ett samarbete, eller rättare sagt uppdragstagande, med eller för en större aktör, ett större företag i nöjesbranschen ställer kortsiktigt stora krav. Det handlar om att lyckas få till en framgång, en ekonomisk framgång inom i sammanhanget snäva tidsramar. Om ett sådant samarbete lyckas är det mycket roligt. Frågan är hur mycket utrymme och kraft som återstår för att säkra och stärka den egna traktens intresserade att kunna göra några satsningar.

Erfarenheterna säger också, från de allra flesta branscher och områden, att om inte den lokala grunden förvaltas och vårdas kommer större satsningar, oavsett bransch då, att få svårigheter i ett längre perspektiv.

IMG_0461

Ett starkare lokalt sam-arbete ger med stor sannolikhet bättre förutsättningar att återkommande lyckas med större arrangemang också. Med starkare grund ges fler valmöjligheter, det tror jag du känner igen dig ifrån alla möjliga sammanhang.

Ambitionen med den långvariga och envetna satsningen som gjorts i Charlottenlund bygger just på att fler lokala aktörer finner och skapar utrymme för att våga prova sig fram. I det mesta jag har varit i kontakt med i mitt liv är sam-arbete och uppbackning helt nödvändig om saker, företag, verksamheter eller snart sagt allting ska fungera.

Vi försöker backa upp, bistå med det vi kan och är bra på, för vi är också bra på en del saker. De som vi försöker stimulera till att ta initiativ och våga fortsätta är bra på andra saker, påfallande ofta riktigt bra.

 

Eftersom vi har ungdomar och barn i våra verksamheter sedan långeliga tider vet vi också med bestämdhet, att när de återkommande får vara med och prova på ger så otroligt mycket betalt på så många olika sätt, sätt som vi inte alltid klarar att läsa av eller mäta bara i något eller några få sammanhang.

Några av dessa barn kommer redan i sommar att ges möjligheten att få stå på en scen, barn som gått en dramakurs, genom samarbete mellan Studiefrämjandet och engagerade dramaledare i Charlottenlund. Några barn kommer att vara med i Peter Pan, i samma park. För dig som är fotbollsledare är det här nästan som att få hoppa över ett antal ålderslag!!

 

Ambitionen med den långvariga och envetna satsningen som gjorts i Charlottenlund försöker bidra till breda och kanske okonventionella sam-arbeten, som ska försöka bygga på att var och en som vill vara får göra det på sina egna villkor. Det är vackra ord, och ofta formulerade. Men vi tänker förb-e mig göra ett riktigt ordentligt försök! Det kan förhoppningsvis bidra till att en kultur skapas, den som säger att här kan du få göra riktiga försök, du får försöka igen, och du får både lyckas och misslyckas utan att det gör så mycket. Bara du fick!

IMG_0459

 

I sommar kommer en mycket spännande satsning till stånd på Scen på Bönn. Den är efterlängtad många, och många vill vara med! Det grundprogram sommaren bygger på är lokalt förankrat. Det är egna produktioner, egna förmågor från södra Tanum i huvudsak. Som jag tolkar det hänger mycket av det här samman med att några riktiga eldsjälar till musiklärare i Hamburgsund under många herrans år envetet och glädjefyllt ägnat tid och engagemang åt att låta elever få lära sig spela och spela och spela. Att de sedan fått efterföljare av yngre musiklärare som bygger vidare på en lokal tradition känns som att öppenhet och tryggt ledarskap finns med. Ett stort lycka till med sommarens och framtidens satsningar!

 

Oavsett om vi ses eller inte hoppas jag att du får en fortsatt härlig sommar!

 

 

Hälsningar

Christer Andersson

Tel 0525 - 107 89,  0705 - 333 660

Senast ändrad söndag, 05 september 2010 20:04
Robert Dahlberg

Gjorde den första hemsidan för Grebbestad 1997 och har sedan dess drivit olika former av GrebbestadGuiden. Fotograf och websidesnickare i Grebbestad.

Logga in för att kunna kommentera