fredag, 08 Maj 2009 07:07

Välkommen till nationalparkernas dag i Kosterhavet!

Skrivet av

Den 23 och 24 maj bjuder vi för tredje året i rad in dig, din familj och alla dina vänner att upptäcka allt det fantastiska som finns inom Kosterhavet, både under och över vattenytan och från norr till söder. Tack vare den vackra och unika miljö som finns här kommer området att bli nationalpark.

På nationalparkernas dag i Kosterhavet kan du själv utforska de värden som gör området värt att bevara för många generationer framåt. Du får också veta mer om vad det innebär med en nationalpark med marint fokus, både vad gäller resurser och regler. En tumregel är dock att du får bada, vandra, åka båt och njuta av området som tidigare, bara du är varsam och inte skadar naturen. Kosterhavets nationalpark – invigning 090909 För att bevara Sveriges artrikaste havsområde till kommande generationer kommer en nationalpark att bildas runt Kosteröarna. De unika havsbottnarna, djuren och algerna som området hyser har kartlagts för att utreda möjligheterna för ett hållbart nyttjande av området. Vårt lands första nationalparker bildades 1909. Hundra år senare, i september 2009, kommer Kosterhavet att bli landets första nationalpark med marint fokus. www.kosterhavet.se Nationalparkernas dag 24 maj 1909 inrättades Sveriges första nationalparker. Flera länder i Europa tog snabbt efter. Idag har vi 28 nationalparker i Sverige vilka består av fjäll, urskogar, myrar, skärgårdar och äldre odlingslandskap. Kosterhavet blir Sveriges första marina nationalpark. Du hittar mer intressant läsning om nationalparker på Internet. www.naturvardsverket.se Ladda ner broshyren här

Senast ändrad söndag, 24 januari 2010 10:59
Robert Dahlberg

Gjorde den första hemsidan för Grebbestad 1997 och har sedan dess drivit olika former av GrebbestadGuiden. Fotograf och websidesnickare i Grebbestad.

Logga in för att kunna kommentera