Information & hjälp

Att få sin logga, mailadress eller webbadress listad.

För listning av logotyper, webadresser och bilder vill vi ha en motprestation. Vi vill att du länkar tillbaks till oss. När vi sett att du länkar till oss lägger vi genast upp en länk till dej. Billigare än så går det knappt att få, eller hur?

Vem är ansvarig utgivare?

Den fysiska hemsidan ägs av Robert Dahlberg. Bilder ägs av Robert Dahlberg, Marcus Bertilsson samt flera bidragsgivare. Domänerna www.grebbestad.com/.cc/.info ägs av Robert Dahlberg. Även det webhotell som siten ligger på. Grebbestad.nu ägs av Marcus Bertilsson och alltomgrebbestad.com ägs av Pierre Barrath.

Grebbestad idag

Grebbestad är ett levande fiskeläge.Vid fiskmottagningen i hamnen lämnar trålarna från Grebbestad och omgivande fiskelägen sina fångster: mest kräftor och räkor. Ostron och hummer är andra delikatesser från våra vatten. Färskare skaldjur finner du ingen annanstans.

Grebbestads historia

Området kring Grebbestad har varit bebott sedan lång tid tillbaka. I nära anslutning till nuvarande Grebbestad finns många fornminnen, bl a gravfält från järnåldern på Greby och Gissleröd och vid Ulmekärr finns både en stenlabyrint och en fornborg. Mängden formlämningar antyder att det på platsen kan har funnits fler människor än i en jordbruksby, troligtvis har här funnits en handelsplats av betydelse.

Hitta i Grebbestad

Se vår karta för intressanta platser, restauranger, affärer med mera.

Kartan kompletteras allt eftersom.