Information & hjälp

Grebbestad idag

Grebbestad är ett levande fiskeläge.Vid fiskmottagningen i hamnen lämnar trålarna från Grebbestad och omgivande fiskelägen sina fångster: mest kräftor och räkor. Ostron och hummer är andra delikatesser från våra vatten. Färskare skaldjur finner du ingen annanstans.

Grebbestads historia

Området kring Grebbestad har varit bebott sedan lång tid tillbaka. I nära anslutning till nuvarande Grebbestad finns många fornminnen, bl a gravfält från järnåldern på Greby och Gissleröd och vid Ulmekärr finns både en stenlabyrint och en fornborg. Mängden formlämningar antyder att det på platsen kan har funnits fler människor än i en jordbruksby, troligtvis har här funnits en handelsplats av betydelse.

Hitta i Grebbestad

Se vår karta för intressanta platser, restauranger, affärer med mera.

Kartan kompletteras allt eftersom.

Sida 2 av 2